Om Företaget

DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE

1990 flyttade jag till Stockholm och i samband med detta sökte jag personlig assistans. Tidigare var hemtjänst det enda alternativet. Jag levde som ensamstående mamma med mina två söner ett antal år, och för oss som familj fungerade inte hemtjänsten optimalt. Särskilt inte på 80-talet när så kallade ädelreformen med sitt regelverk infördes som utgick från vad hemtjänsten icke skulle göra. Hemsamariter samlades i morgonmöten och bestämde vad som skulle göras, och jag fick inte vara med och bestämma över hur saker skulle utföras i mitt hem. Anhöriga fick ställa upp utan ersättning, och även mina minderåriga barn var utsatta att göra många olika insatser. Med andra ord tvingades man till en levnadsnivå som styrdes av den kommunala ekonomin och politiska ambitioner, snarare än av egna behov och önskemål. Varje lördag under en längre period satt en kvinna i sin rullstol på torget i Motala och demonstrerade för personlig assistans. Vi var inte bekanta, men jag visste att denna kvinna var gift och hade 2 barn. För mig var det utopi och långt ifrån en verklighet som kunde bli sann. Jag läste en artikel i DN om Independent Living i Sverige. För mig blev det en revolutionerande tanke att kunna leva ett självständigt liv oberoende av släkt och vänner. Detta blev verklighet när LSS-lagen trädde i kraft. Under 20 år hade jag STIL som assistansanordnare där jag var arbetsledare och höll i rekrytering och samordning av den personliga assistansen. Den personliga assistansen utformades till mina individuella behov och inte utifrån andras beslut. Samma företag jobbade jag även för under 10 års tid. Detta fungerade väl, men min tanke på att utveckla ett eget bolag lockade, vilket idag är Agneta Assistans AB där jag själv är den enda assistansberättigade.

 LSS-LAGEN

Lagen trädde i kraft den 1 Januari 1994. Motivet till att  införa en särskild lag var att personer med omfattande funktionshinder hade sämre levnadsvillkor än de flesta andra. De hade sämre möjligheter att bestämma över sina egna liv och påverka utformningen av service och stöd. De lagar som reglerade service och stöd räckte inte till för att skapa levnadsförhållanden som var jämförbara med andra människor. Med LSS* fick personer med mer omfattande och varaktiga funktionshinder ökad möjlighet att själva styra över sin vardag och därmed en starkare ställning i samhället.

textslut-1

*LSS – lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs vidare om LSS: Klicka här